Akce > Akce (spolu)pořádáné hvězdárnou

Akce pro veřejnost

Hvězdárna v Rokycanech na některých akcích spolupracuje se západočeskou pobočkou České astronomické společnosti a Hvězdárnou a planetáriem Plzeň. Tyto organizace spolupořádají množství akcí, které souvisejí s astronomií. Některé akce jsou plně v režii rokycanské hvězdárny.

ASUF Určený především učitelům fyziky, zeměpisu a příbuzných oborů základních a středních škol. Účastníci jsou seznámeni s novými poznatky v oborech kosmologie, kosmonautiky a samozřejmě i astronomie. Astronomický seminář je také doplněn pozorováním na dalekohledu hvězdárny nebo na přenosných dalekohledech obou hvězdáren. Nedílnou součástí semináře bývá několik praktických ukázek pokusů, které dokáží přiblížit astronomii žákům.
Kroužky Každý rok se po prázdninách rozjíždí astronomický kroužek pro mládež při Hvězdárně v Rokycanech. V minulých letech bylo uspořádáno spoustu zajímavých akcí, které byly zaměřeny hlavně na astronomii. Jednalo se zejména o pravidelné přednášky, pozorování a výlety za astronomickými zajímavostmi. Mladí zájemci o astronomii se naučili orientovat na noční obloze, seznámili se ze základy složení vesmíru, s meteorologií, s používáním digitálního fotoaparátu při fotografování oblohy a nebeských úkazů. S tímto zaměřením budou probíhat i následující ročníky kroužku.
DsD Znak DsDSmyslem více než týdenního setkání zájemců o astronomii a jejich rodin je, umožnit jim společný pobyt pod oblohou. Ten je spojen s výměnou zkušeností, a to nejen z konstruování amatérských dalekohledů, ale také z pozorování a fotografování oblohy atp. Možnost účasti rodinných příslušníků (dětí, manželky, manžela, vnoučat atd., případně i přátel) pak skýtá naději, že rodina v tomto případě "nedoplatí" na náročného koníčka, ale naopak bude mít možnost se seznámit s astronomií blíže, podívat se na oblohu dalekohledem a navíc strávit devět prázdninových dnů v krásném prostředí.
Seminář Páteční program se koná na Hvězdárně v Rokycanech, kde je možnost pro neformální setkání účastníků. Sobotní přednášky jsou směrovány na možnosti využití a péči o naši techniku a další zajímavosti, které se týkají nových trendů v konstrukcích amatérskách dalekohledů.
Noc vědců Akce je záměřena na přiblížení metod vědecké práce veřejnosti a její popularizace. V průběhu akce je prezentována astronomická činnost, pozorování Slunce, ukázka astronomické techniky. Lze si poslechnout odborné přednášky na astronomické téma.
VATVU Dvoudenní akce určená široké veřejnosti. Populární a interaktivní formou se snaží vysvětlovat nejrůznější objevy a jevy nejenom v astronomii. Tato akce je pravidelně pořádána v Plzni a Rokycanech.
Kurzy Kurz broušení astronomických zrcadel a kurz stavby dalekohledů, cílem je seznámit účastníky s technikou a postupem broušení, leštění a proměřování parametrů a kvality zrcadla. Po týdenní práci by si měl každý účastník odvážet vybroušené a vyleštěné zrcadlo o průměru 130 mm. Plynule na něj navazuje kurz stavby amatérských dalekohledů. Účastníci se seznámí s praktickými pokyny a radami pro stavbu amatérského astronomického dalekohledu a získají plány na stavbu. Budou mít možnost zhotovit si objímku na zrcadlo. Za určitých podmínek lze získat i tubus a objímku již na místě do něho funkčně upevnit.

© 2007–2020 Hvězdárna v Rokycanech a Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Voldušská 721/II, 337 11 Rokycany