Akce > Astronomický seminář > Astronomický seminář učitelů fyziky (ASUF)

ASUF VIII

ASUF VIII
Datum: 12. října 2007
Čas: 14:00 - 19:00
Místo konání: KOF PEF ZČU, Plzeň
Účastnický poplatek: 100 Kč
Fotogalerie: www.astro.cz/galerie
Pozvánka: PDF
Program
Slunce RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
Základy kosmonautiky z pohledu fyziky Mgr. Martina Koštová
Význam kosmonautiky pro lidstvo Lumír Honzík
Učebnice fyziky pro deváté třídy RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
Jednoduché pokusy z fyziky Mgr. Irena Vlachynská
Nezbytná prezence
účastníků v úvodu
První přednáška, o Slunci,
v podání RNDr. Randy
Po přestávce druhá přednáška,
základy kosmonautiky a Mgr. Koštová
Saturn V a ředitel H+P Plzeň
při přednášce Význam
kosmonautiky pro lidstvo
Pohled do přednáškového sálu
Mgr. Vlachynská
a jednoduché pokusy z fyziky
Výroba spektrometru

© 2007–2020 Hvězdárna v Rokycanech a Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Voldušská 721/II, 337 11 Rokycany