Akce > Kroužky > Astronomické kroužky

Astronomický kroužek pro mládež

Každý rok se po prázdninách rozjíždí astronomický kroužek pro mládež při Hvězdárně v Rokycanech. V minulých letech bylo uspořádáno spoustu zajímavých akcí, které byly zaměřeny hlavně na astronomii. Jednalo se zejména o pravidelné přednášky, pozorování a výlety za astronomickými zajímavostmi.

Pozorování dalekohledem Coude

Mladí zájemci o astronomii se naučili orientovat na noční obloze, seznámili se ze základy složení vesmíru, s meteorologií, s používáním digitálního fotoaparátu při fotografování oblohy a nebeských úkazů. S tímto zaměřením budou probíhat i následující ročníky kroužku.

Pozorování budou probíhat na přístrojích hvězdárny pod dohledem odborných lektorů. Astronomický kroužek bude probíhat jedenkrát za 14 dní na hvězdárně od 17 hodin. Kroužek bude zahájen v říjnu příslušného roku a ukončen v červnu roku následujícího. Kursovné činí 150 Kč pro nové členy a pro stávající členy je zvýhodněné 100 Kč. Kroužek je určen pro děti a mládež od 10 let do 18 let. V případě potřeby budou členové kroužku rozděleni do skupin.

Pokud máte zájem, stačí se předběžně přihlásit na hvězdárně v Rokycanech během měsíce září. První setkání zájemců bude v říjnu v 17 hodin v přednáškovém sále Hvězdárny v Rokycanech.

Výlety

Návštěva pražského planetária

Dvakrát jsem již navštívili Prahu. Při prvním výletu jsme si prohlédli Národní technické muzeum a pražské planetárium, kde jsme si podrobně prohlédli funkční model 1:1 marsovských vozítek Spirit a Opportunity. Díky astronomickému kroužku jsme měli možnost shlédnout i něco navíc než běžný návštěvník planetária. V řídící části planetária jsme byli seznámeni s tím, jak se celý přístroj během programu ovládá.

Při druhé návštěvě Prahy jsme zavítali do pražského 3D kina IMAX, ve kterém jsme pak pomocí speciálních brýlí sledovali pořad o Kosmické stanici ISS a takový pohled na Zemi z paluby ISS je pomocí technologie IMAX opravdu zážitkem.

Shrnutí

Letáček
Zahájení: začátek 17. října 2013, čtvrtek v 17:00
Doba trvání: 1,5 hodiny
Četnost: 1krát za čtrnáct dní
(termíny schůzek viz měsíční program HvR)
Kursovné: 150 Kč - noví členové
(v ceně je zahrnuta otočná mapa hvězdné oblohy)
100 Kč - stávající členové
Věkové rozpětí: 10 - 18 let
Přihlášky na email:
Lukešová, viz Kontakty

© 2007–2020 Hvězdárna v Rokycanech a Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Voldušská 721/II, 337 11 Rokycany