Akce > Noc vědců > Evropská noc vědců

Noc vědců 2008
Jak akce probíhala?

Logo

Dne 26. září 2008 se na Hvězdárně v Rokycanech konala akce, jejímž hlavním mottem je „Researchers are among us“ – „Vědci jsou mezi námi“. Ti, kdo se zúčastnili jistě vědí, že se jedná se o akci s názvem Noc vědců, iniciativu Evropské komise „Researchers in Europe“ (Vědci v Evropě). Jaký byl průběh akce na Hvězdárně v Rokycanech?

Oficiální začátek byl stanoven na 18. hodinu, nicméně první zájemci se začali scházet již před půl šestou. Sice ještě na hvězdárně docházelo k závěrečným přípravám přichystaných expozic, přesto jsme zájemce nenechali čekat za dveřmi v zimě a pustili je dovnitř. Akci společně s hvězdárnou spolupořádala západočeská pobočka České astronomické společnosti (ZpČAS). Akci zajišťovali 3 pracovníci hvězdárny a jeden člen ZpČAS.

Prohlídka hvězdárny

Ve výstavních prostorech hvězdárny zvaných „bazén“ byla k vidění výstava prací žáků základní školy nebo zajímavá výstava o planetě Venuše. Součástí těchto prostor jsou i glóby různých kosmických těles – Země, Měsíce, Marsu, Venuše nebo modely vozítek Spirit a Opportunity, která se pohybují již od roku 2004 po Marsu. Nejenom mladší návštěvníci si vyslechli vyprávění, které se týká těchto kosmických těles.

Diskuze Diskuze
Diskuze u simulátoru a výstavených modelů

Na šesti velkoplošných plakátech jste se mohli seznámit s hvězdárnou, jejími hlavními aktivitami nebo nabídkou pořadů pro děti.
Hojně využívaný byl i přednáškový sál, zejména malí návštěvníci zde pokládali řediteli hvězdárny velice „nepříjemné“ otázky – co se skrývá za vesmírem, jak velká je černá díra apod.

Sál a otázky Sál a otázky
Záludné otázky z astronomie zodpovídal ředitel hvězdárny
Malování Malování
Pro nejmenší byly připraveny omalovánky souhvězdí

Simulátor zákrytů hvězd tělesy sluneční soustavy

Stejně jako na Dnech vědy a techniky v Plzni, i při této akci si mohli případní zájemci změřit svoji reakční dobu. Pro astronomy je tento údaj důležitý při pozorování a měření časů, kdy dojde k pozorovanému úkazu, např. k zákrytu hvězdy planetkou. V tom okamžiku říkáme tomuto údaji osobní chyba. Není podstatné, abychom měli tento čas co nejkratší, důležitější je, aby byl pokud možno stejný (konstantní) a bylo možné osobní chybu od naměřených dat odečíst. A tím znát přesný okamžik úkazu.

Zákryty
Měření reakční doby

O měření reakční doby byl zájem a s některými návštěvníky se následně rozvedla diskuze na téma významu měření zákrytů hvězd planetkami nebo tečných zákrytů hvězd Měsícem. Slova se točila i okolo Messierova maratónu nebo úplného zatmění Slunce v Novosibirsku.

Diskuze Diskuze Diskuze
Diskuze nad plakáty představující činnost hvězdárny a výstavou o planetě Venuše

Pozorování hvězdné oblohy

Na rozdíl od předchozího ročníku Noci vědců nám přálo počasí. Toho jsme využili a návštěvníci se mohli podívat na zapadající Slunce nebo po okolí hvězdárny.

Pozorování na terase Pozorování na terase Pozorování na terase
Pozorování na terase Pozorování na terase Pozorování na terase
Pozorování na terase Pozorování na terase Pozorování na terase
Pozorování před soumrakem na terase hvězdárny
Mezi pozorovanými objekty nechybělo Slunce, okolí hvězdárny nebo planeta Venuše

Krátce po západu Slunce jsme mohli obdivovat nejjasnější planetu na obloze – Venuši. Po jejím západu jsme se naopak podívali na největší planetu sluneční soustavy – Jupiter a její největší měsíce. Mohli jsme srovnat pohled malým dalekohledem (průměr objektivu 100 mm), které byli k dispozici na terase hvězdárny, a největším dalekohledem v západních Čechách s průměrem objektivu 508 mm, ten se nachází v kopuli.

Pozorování na terase Pozorování na terase
Noční pozorování na terase hvězdárny
K vidění byl například Jupiter.

Po soumraku jste se mohli seznámit při zajímavém výkladu s podzimní hvězdnou oblohou, na které se v podvečerním času vyskytovaly i letní souhvězdí – Labuť, Orel nebo Lyra. Nejjasnější hvězdy (Deneb, Altair, Vega) zmíněných souhvězdí tvoří na obloze tzv. „letní trojúhelník“. Ve velkém dalekohledu jsme se podívali na kulovou hvězdokupu v Herkulu M 13, planetární mlhovinu v Lyře M 57, nepravidelnou galaxii ve Velké medvědici M 82, spirální galaxii v Andromedě M 31 pozorovatelnou i pouhýma očima nebo na dvojhvězdu v souhvězdí Labutě – Albireo.

Pozorování v kopuli Pozorování v kopuli
Příprava půlmetrového dalekohledu v kopuli k pozorování a pohled na zrcadla
Pozorování v kopuli Pozorování v kopuli
Před setměním byla k vidění planeta Venuše
Pozorování v kopuli Pozorování v kopuli
Pozorování v kopuli Pozorování v kopuli
Noční pozorování dalekohledem v kopuli

Závěrečné shrnutí

Za celý večer se akce zúčastnilo téměř 50 lidí (dětí i dospělých), což považujeme na Rokycany za pěkný výsledek. Oproti avizovanému programu došlo k nepatrné změně, raději jsme využili příznivé počasí a kochali se krásou noční oblohy a přednášku „Velký skok za černým Sluncem“ jsme si schovali na deštivé dny.

O náročnosti celé akce svědčí i fotografie, které jsme pořídili v samém závěru akce a na kterých jsou vidět unavení mladí vědci.

Únava Únava
Noční únava mladších vědců

Letáček

Letáček

© 2007–2019 Hvězdárna v Rokycanech a Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Voldušská 721/II, 337 11 Rokycany