Akce > Noc vědců > Evropská noc vědců

Noc vědců 2009
Jak akce probíhala?

Logo

Dne 25. září 2009 se na Hvězdárně v Rokycanech konal další ročník akce, jejímž hlavním mottem je „Researchers are among us“ – „Vědci jsou mezi námi“. Ti, kdo se zúčastnili, jistě vědí, že se jedná o akci s názvem Noc vědců, iniciativu Evropské komise „Researchers in Europe“ (Vědci v Evropě). Jaký byl průběh akce na Hvězdárně v Rokycanech?

Výstava
Výstava fotografií objektů vzdáleného vesmíru s odborným výkladem

Oficiální začátek byl stanoven na 18. hodinu. Akci společně s hvězdárnou spolupořádala západočeská pobočka České astronomické společnosti (ZpČAS).

Výstava
Výstava fotografií objektů vzdáleného vesmíru s odborným výkladem

Ve výstavních prostorech hvězdárny zvaných „bazén“ byla k vidění výstava fotografií objektů vzdáleného vesmíru – galaxie, hvězdokupy, mlhoviny a těles sluneční soustavy – planety, planetky, komety, Slunce apod.

Výstava
Výstava fotografií objektů sluneční soustavy s odborným výkladem

Součástí těchto prostor jsou i glóby různých kosmických těles – Země, Měsíce, Marsu, Venuše nebo modely vozítek Spirit a Opportunity, která se pohybují již od roku 2004 po Marsu. Návštěvníci si mohli vyslechnout vyprávění o těchto tělesech v podání pracovníků hvězdárny.

Armilární sféra
Zkoumání armilární sféry (přístroj používaný v minulosti na měření poloh hvězd na sféře; skládá se z dělených kruhů znázorňujících ekliptiku, rovník, horizont a meridián - místní poledník)

Na šesti velkoplošných plakátech (byly k vidění i na akci Dny vědy a techniky v Plzni) jste se mohli ve vstupní hale hvězdárny seznámit s vývojem dalekohledu za posledních 400 let. Tato výstava je věnována Mezinárodnímu roku astronomie, který byl vyhlášen právě na rok 2009.

Výstava
Vstupní hala hvězdárny s výstavou plakátů věnovaných vývoji dalekohledů

Stejně jako v loňském roce, přálo nám počasí. Toho jsme využili a návštěvníci se mohli v připravených dalekohledech podívat na zapadající Slunce nebo po okolí hvězdárny.

Krátce po západu Slunce jsme mohli obdivovat největší planetu sluneční soustavy – Jupiter a její největší měsíce (Io, Ganymedes, Europa a Callisto). Mohli jsme srovnat pohled malým dalekohledem (průměr objektivu 100 mm), který byl k dispozici na terase hvězdárny, a největším dalekohledem v západních Čechách s průměrem objektivu 508 mm, který se nachází v hlavní kopuli Hvězdárny v Rokycanech.

Od půl deváté se v přednáškovém sále hvězdárny konala přednáška Oty Kéhara na téma "Mars očima astronoma". Zájemci se mohli dozvědět zajímavé informace o planetě Mars, jejím pozorování a děním na samotném povrchu rudé planety. Nechyběla ani informace o tom, zda je možné vidět planetu Mars velkou jako Měsíc v úplňku. Předpokládáme, že ti, co si vyslechli přednášku, si to již myslet nebudou. Dozvěděli se spoustu argumentů, aby mohli říct, že se tato poplašná zpráva nezakládá na pravdě. Přednáška byla obohacena i o soutěžení, ti, kdo správně zodpověděli na položené otázky, si mohli odnést sladkost, která souvisela s tématem. Že nevíte, o co mohlo jít? Přijďte se příště podívat na akci a určitě budete na tyto otázky vědět odpověď.

Pozorování
Pozorování v kopuli

Po přednášce jste se mohli seznámit při zajímavém výkladu na terase hvězdárny s podzimní hvězdnou oblohou, na které se v podvečerním času vyskytovala i letní souhvězdí – Labuť, Orel nebo Lyra. Nejjasnější hvězdy (Deneb, Altair, Vega) zmíněných souhvězdí tvoří na obloze tzv. „letní trojúhelník“, které i v tomto již podzimním období stále vévodí pozdně soumrakovému nebi. Ve velkém i malém dalekohledu jsme se pak podívali na kulovou hvězdokupu v Herkulu M 13, planetární mlhovinu v Lyře M 57, nepravidelnou galaxii ve Velké medvědici M 82, spirální galaxii v Andromedě M 31 pozorovatelnou i pouhýma očima nebo na dvojhvězdu v souhvězdí Labutě – Albireo.

Pozorování
Pozorování v kopuli

Podzimní chladnější počasí již ale není vhodné na pozorování celou noc. Proto se prochladlí zájemci s radostí přesunuli do přednáškového sálu, kde v podání Karla Halíře slyšeli povídání o exotické a dobrodružné Expedici Čína 2009 za nejdelším úplným zatměním Slunce celého 21. století, ke kterému došlo letos v červenci.

Za celý večer se akce zúčastnilo více než 20 zájemců, což není sice mnoho, ale o to více si mohli zájemci užít pozorování a vychutnat si návštěvu hvězdárny.


Letáček

Letáček

© 2007–2019 Hvězdárna v Rokycanech a Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Voldušská 721/II, 337 11 Rokycany