Akce > Dny vědy > Dny vědy a techniky v Plzni

Jaké byly Dny vědy a techniky v Plzni v roce 2013?

Ve dnech 13. a 14. září 2013 se konal již 8. ročník akce Dny vědy a techniky v Plzni pořádané Západočeskou univerzitou a statutárním městem Plzeň a podporou Plzeňského kraje. Akce se podobně jako v předchozích letech zúčastnila i Hvězdárna v Rokycanech, kdy jsme ve stánku prezentovali aktivity naší hvězdárny. Stánek jste mohli najít u fontánky před Západočeským muzeem na rozhraní Kopeckého a Šafaříkovo sadů. Byli jste se u nás ve stánku podívat?

Foto 1 Foto 2
Pohled na stánek a plakát s popisem aktivit
Foto 3 Foto 4 Foto 5
Občas nebylo ve stánku skoro k hnutí
Foto 6 Foto 7 Foto 8
Pohled na dalekohled a detailní snímek v okuláru
Foto 09 Foto 10
Měření reakční doby se schovávalo v zadní části stánku
Foto 11 Foto 12
U výstavy se bavily nejenom děti

Foto: Ota Kéhar

Plakat1 Plakat2 Plakat3 Plakat4
Plakat5 Plakat6 Plakat7
Tematická výstava Astronomie převážně nevážně

Pozornost přilákala (odhadem 150 lidí, celkem provedeno téměř 300 měření) možnost nechat si změřit reakční dobu (čas, který potřebujeme na reakci při změně) na simulátoru zákrytu hvězd Měsícem. Přes 60 % všech měření reakční doby se pohybovalo od 0,25 do 0,4 sekund. Nejlepšího času bylo dosaženo v sobotu krátce před třetí hodinou – 253 ms! Průměrná reakční doba byla 398 ms, celkem 23 měření bylo pod 300 ms, nejčastější reakční doba se pohybovala mezi 0,30 s až 0,35 s. Nutno podotknout, že pro pozorovatele není důležitá nejkratší reakční doba (nezávodíme mezi sebou), při měření okamžiků zákrytů je důležitější jednak znát svoji reakční dobu (zvanou osobní chyba) a hlavně mít tento čas v průběhu pozorování konstantní, aby jej bylo možné odečíst od napozorovaných dat. To, že se reakční doba může měnit při změně podmínek, to si někteří zájemci vyzkoušeli při rozptylování pobíhajícími dětmi nebo jinými rušivými vlivy. V případě zájmu jsme návštěvníkům vysvětlovali význam měření zákrytů hvězd tělesy sluneční soustavy.

Při měření reakční doby docházelo k zaznamenávání naměřených hodnot, co lze z těchto čísel vyčíst?

Sobota
Četnost Sobota četnost
Graf četnosti zobrazuje zastoupení jednotlivých reakčních dob rozdělené do obou dnů. Z grafu je patrné, že nejčastěji se reakční doba pohybovala mezi 0,30 s až 0,35 s.
Rozložení Sobota rozložení
Graf rozložení zobrazuje počet měření během dne zachycený po půl hodinách, např. údaj 10:00 znamená počet měření v čase od 10:00 do 10:30. V sobotu přišlo nejvíce zájemců v dopoledních hodinách, nejvíce okolo 11.30.

© 2007–2020 Hvězdárna v Rokycanech a Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Voldušská 721/II, 337 11 Rokycany