Hvězdárna > Historie > Historie hvězdárny

Historie

Rokycanská hvězdárna vznikla krátce po druhé světové válce přičiněním aktivních zájemců, astronomů amatérů, kteří svá pravidelná sledování oblohy zahájili již roku 1942. Na soukromém pozemku jednoho ze členů vyrostla ve druhé polovině čtyřicátých let (1947) tzv. "stará hvězdárna", v níž byl původně umístěn čočkový dalekohled o průměru objektivu 80 mm a později (1961) teleskop typu Cassegrain.

zakladatelé
Zakladatelé hvězdárny
stará hvězdárna
Stará hvězdárna z roku 1947

Aktivita členů rokycanského astronomického klubu vedla v polovině padesátých let k rozhodnutí vybudovat nový, větší objekt a zakoupit pro Rokycany mohutnější přístroj. V akci "Z" tak do roku 1961 vznikl základ hlavní budovy dnešní Hvězdárny v Rokycanech. Do její kopule byl zakoupen refraktor typu Coude vyrobený firmou Carl Zeiss Jena, který zájemcům o astronomii v Rokycanech sloužil do roku 2006. V nejbližších měsících bude, po rekonstrukci kopule na jeho místo instalován nový dalekohled od firmy Celestron.

výstavba
Přístavba v roce 1993 (vestibul, klubovna, výstavní sál)

Významnou změnou ve vzhledu hvězdárny byla rozsáhlá rekonstrukce a přístavba objektu zahájená na konci roku 1992, která byla stavebně dokončena v roce 1996. Další stavební změnou byla roku 2003 kompletní rekonstrukce střechy při níž Hvězdárna v Rokycanech získala pozorovací terasu vyhovující jak pro popularizaci astronomie tak i pro odborná pozorování. Zatím poslední rekonstrukce probíhala v srpnu a září 2007, kdy proběhla rekonstrukce přednáškového sálu a hlavní kopule.

stav 2000
Hvězdárna v roce 2000, toho času bez terasy

© 2007–2020 Hvězdárna v Rokycanech a Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Voldušská 721/II, 337 11 Rokycany