Hvězdárna > Výroční zprávy > Výroční zprávy, zřizovací listina

Výroční zprávy a zřizovací listina

Zřizovací listina

Na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 340/03 ze dne 15. 4. 2003 byla vydána zřizovací listina, na jejímž základě se Hvězdárna v Rokycanech stala příspěvkovou organizací Plzeňského kraje s účinností od 1. 1. 2003.

2

Výroční zprávy Hvězdárny v Rokycanech

Výroční zprávy Hvězdárny v Rokycanech sestavujeme vždy v první třetině následujícího kalendářního roku:

2003
AI 2003
2004
AI 2004
2005
AI 2005
2006
AI 2006
2007
AI 2007
2008
AI 2008
2009
AI 2009
2010
AI 2010
2011
AI 2011
2012
AI 2012
2013
AI 2013
2014
AI 2014
2015
AI 2015
2016
AI 2016
2017
AI 2017
2018
AI 2018
Pro prohlížení dokumentů ve formátu PDF je zapotřebí mít nainstalovaný Adobe Reader.
Zdarma jej stáhnete ze stránek společnosti Adobe.

© 2007–2020 Hvězdárna v Rokycanech a Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Voldušská 721/II, 337 11 Rokycany