Úplné zatmění Měsíce - 21. únor 2008

Ota Kéhar  |  1. 2. 2008

Jediné úplné zatmění Měsíce roku 2008 nás čeká 21. února. Toto zatmění je u nás viditelné téměř v celém svém průběhu, ke konci už je Měsíc nízko nad západním obzorem. Částečná fáze zatmění začíná ve 2:43 SEČ, končí 6:09 SEČ. Úplná fáze zatmění je v čase 4:01 – 4:51 SEČ. Měsíc zapadá v 7:05 SEČ, zhruba hodinu po skončení částečného zatmění. Pokud bude bezoblačná noc, neměli bychom si toto zatmění nechat ujít, další úplné zatmění Měsíce viditelné v podobných podmínkách (v celém svém průběhu) bude až koncem září 2015.

Průběh uplného zatmění Měsíce, kompozitní snímek
zdroj: EPOD USRA 2004

První zatmění Měsíce roku 2008 lze výhodným způsobem pozorovat ze západní Evropy. Zatmění nastává v sestupném bodu, zhruba uprostřed přízemí a odzemí. Během zatmění leží v blízkosti Měsíce Saturn, který se nachází blízko opozici (5. března ve 14 hod) a najdeme jej přibližně 3° severovýchodně od Měsíce jako objekt s jasností 0,2 mag. Trajektorie měsíční dráhy probíhá jižní částí zemského stínu. Přestože se nejedná o zatmění procházející středem, úplná fáze i tak trvá téměř 50 minut.

Důležité časy hlavních fází úplného zatmění Měsíce v noci 21. února jsou:

východ Měsíce(20. února 2008) 16:47 SEČ,
vstup Měsíce do polostínu(21. února 2008) 1:37 SEČ,
začátek částečného zatmění2:43 SEČ,
začátek úplného zatmění4:01 SEČ,
střed zatmění4:26 SEČ,
konec úplného zatmění4:51 SEČ,
konec částečného zatmění6:09 SEČ,
výstup Měsíce z polostínu7:16 SEČ,
západ Měsíce7:05 SEČ.
Dráha Měsíce zemským stínem s časy (SEČ = GMT + 1 hod)
zdroj: NASA

V době největší fáze zatmění (4:26 SEČ) Měsíc leží v zenitu pozorovatelům ve Francouzské Guayaně. V tomto okamžiku dosáhne zatmění své maximální velikosti 1,1062 jednotek měsíčního průměru a severní okraj měsíčního disku se nachází 7,2 úhlových minut jižně od centrální osy stínu. Naopak, jižní okraj měsíčního disku leží 3,3 úhlových minut od jižního okraje stínu a 38,4 úhlových minut od středu stínu.

Dráha Měsíce zemským stínem.
zdroj: curtrenz.com

Z toho důvodu se také jeví jižní oblast Měsíce mnohem jasnější než severní oblast, která leží hlouběji v zemském stínu. Povrch Měsíce se nachází v různých oblastech zemského stínu a tím dochází k dramatickým změnám v jeho vzhledu. Odhadnout dopředu přesný jas Měsíce není možné a tak mohou pozorovatelé určovat Danjonovu hodnotu v různých časech v průběhu zatmění a také na různých místech Měsíce (např. severní nebo jižní oblast).

Cesta Měsíce zemským stínem
1. První kontakt s polostínem (penumbra).
2. První kontakt se stínem (umbra), Měsíc vlézá do plného stínu.
3. Druhý kontakt se stínem (umbra), začátek úplného zatmění.
4. Střed zatmění.
5. Třetí kontakt se stínem (umbra), konec úplného zatmění.
6. Čtvrtý kontakt se stínem (umbra), Měsíc opouští plný stín.
7. Poslední kontakt s polostínem (penumbra).

Viditelnost a časy (UT) zatmění (níže)

Během úplné fáze je možné pozorovat jarní souhvězdí a jasné hvězdy lze použít pro porovnávání hvězdné velikosti. Regulus (mv = +1,40) je 3° severozápadně od Měsíce, zatímco Procyon (mv = –0,05) je 40° západně, Spice (mv = +0,98) je 51° jihovýchodně a Arcturus (mv = –0,05) je 58° severovýchodně. Alphard nebo Alfa Hya (mv = +1,99) je 23° severozápadně a Saturn (mv = +0,2) je 3° severovýchodně od Měsíce.

Situace na obloze 21. února 2008 nad západním obzorem
(obrázek je převeden do negativu)

Začátek částečné fáze zatmění je viditelný ze severozápadní poloviny Asie, z Evropy, Afriky, Grónska, z celé Jižní a většiny Severní Ameriky, dále pak ze Severního ledového oceánu, západní části Indického oceánu, Atlantského oceánu a z jihovýchodního okraje Tichého oceánu. Konec částečné fáze zatmění je viditelný ze západní a střední a střední Evropy, západní části Afriky, Grónska a obou Amerik, dále pak z Atlantského oceánu, Severního ledového oceánu a východní části Tichého oceánu.

Mapa ilustrující viditelnost úkazu ve světě
zdroj: NASA

Co lze při zatmění Měsíce dělat?

Kromě toho, že se můžete pouze kochat a obdivovat tento nádherný přírodní úkaz, je možné uskutečnit některá astronomická pozorování.

Krátery

Mapa kráterů

Lze zaznamenávat kontakty zemského stínu s vybranými krátery a snažit se tak určit stav zemské atmosféry.
Následující tabulka obsahuje seznam dvaceti nejznámějších kráterů s předpověděnými časy vstupu a výstupu ze stínu v průběhu zatmění. Je vhodné se s tímto seznamem dokonale seznámit ještě před samotným úkazem, aby nedocházelo k nedorozumění a špatné identifikaci útvarů. Čtyři dotyky stínů měsíčního okraje disku mohou být použity k určení rozložení stínu. Nicméně se tyto úkazy špatně vyhodnocují, a proto je obtížné je přesně změřit.

Čas vstupu          Čas výstupu
  SEČ    Název kráteru   SEČ     Název kráteru

 02:48    Grimaldi     05:06    Grimaldi
 02:49    Aristarchus   05:07    Billy
 02:54    Kepler      05:07    Tycho
 02:56    Billy      05:09    Campanus
 03:00    Pytheas     05:19    Kepler
 03:02    Copernicus    05:22    Aristarchus
 03:03    Timocharis    05:27    Copernicus
 03:05    Plato      05:30    Pytheas
 03:11    Campanus     05:36    Timocharis
 03:14    Aristoteles   05:42    Dionysius
 03:15    Eudoxus     05:42    Manilius
 03:16    Manilius     05:44    Plato
 03:20    Menelaus     05:46    Menelaus
 03:24    Dionysius    05:47    Goclenius
 03:24    Plinius     05:49    Plinius
 03:27    Tycho      05:51    Eudoxus
 03:34    Proclus     05:52    Aristoteles
 03:38    Taruntius    05:53    Langrenus
 03:42    Goclenius    05:55    Taruntius
 03:48    Langrenus    05:59    Proclus

Zákryty hvězd

Další možností může být, zejména v době úplné fáze, měření časů vstupů a výstupů hvězd Měsícem. Úplné zatmění Měsíce je pro tento druh činnosti velmi výhodný, neboť neruší jindy obvyklý jas osvícené části, a proto je možné sledovat i slabší hvězdy.

Fotografie

Jas zatmělého Měsíce je mnohem menší než obvykle. Z toho důvodu musíme při fotografování používat delší expoziční doby a citlivější filmy, než při snímání běžného úplňku. Delší expoziční doby rovněž vyžadují stabilní montáž s pohonem. Vzhledem k tomu, že jednotlivá zatmění se od sebe velmi často liší jak svým zabarvením, tak jasem, nelze předem určit, jaké clony a expoziční doby bude třeba nastavit. Podle některých zdrojů se doporučuje při nejjasnějších zatměních (L=4) s filmem 200 ISO, clonovým číslem 4 užít exponovat po dobu 1/2 sekundy. Na nejtemnější zatmění (L=0) pak při stejném filmu a clonovém čísle vyžadují alespoň dvouminutovou expozici.

Dráha Měsíce zemským stínem a mapa ilustrující viditelnost úkazu ve světě
zdroj: NASA
Zdroj informací:
NASA Eclipses During 2008
Hvězdářská ročenka 2008
Curt Renz - Astronomical Graphics
Prohlídka Měsíce - Zatmění Měsíce
Royal Astronomical Society of New Zealand

© 2007–2020 Hvězdárna v Rokycanech a Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Voldušská 721/II, 337 11 Rokycany