Přechody stínů Jupiterových měsíců

Ota Kéhar  |  27. 3. 2008

Od února se viditelnost největší planety sluneční soustavy zlepšuje a Jupiter svítí na ranní obloze. V květnu zůstává nad obzorem ve druhé polovině noci a během června jej lze pozorovat většinu noci kromě večera. Kromě detailů v atmosféře planety můžeme sledovat i některé zajímavé úkazy, které způsobují Jupiterovy největší měsíce (Io, Europa, Ganymedes a Callisto). Mezi tyto úkazy patří i přechody stínů přes kotouč planety. Koncem března (a později v polovině června, kdy bude možné pozorovat celý průběh úkazu) dojde dokonce ke dvojnásobnému přechodu měsíců.

Trojnásobný přechod měsíců přes koutouček Jupitera zachycený HST. Jedná se o velice vzácný úkaz, ke kterému došlo 28. března 2004. Stín Io je vlevo od středu, stín Ganymeda je u levého okraje a stín Callisto leží u pravého okraje. Na snímku lze nalézt i 2 měsíce - bílý objekt uprostřed snímku je Io a modrou barvu má Ganymedes, v pravé části snímku. Callisto je mimo obrázek a nacházel se v pravé části. Teoreticky nemůže dojít k přechodu stínu všech 4 velkým měsíců, protože první 3 mají vázanou periodu 1:2:4 a pouze 2 měsíce mohou vytvořit stín v jednom času.

Tabulka obsahuje časy (v SELČ, pokud není uvedeno jinak), ve kterých dojde k přechodu měsíce přes kotouček planety. Při pozorování samotného úkazu si lze uvědomit skutečnost, že v důsledku konečné rychlosti světla vidíme daný úkaz 40 minut poté, co k němu skutečně dojde. K pozorování stačí i malý dalekohled (zhruba 8 až 10 cm) a na kotoučku planety lze spatřit tmavou skvrnu – stín vržený jedním (nebo více) jeho měsíci (který může mezitím také sám přecházet před Jupiterem, nicméně toto je již o poznání hůře pozorovatelný úkaz).

29. 3.3:58 (SEČ) - …Ganymedes
29. 3.5:21 (SEČ) - …Io

7. 4.… - 4:58 (SELČ)Io
10. 4.4:28 - …Callisto
13. 4.… - 4:06Europa
14. 4.4:37 - …Io
20. 4.4:00 - …Europa
23. 4.… - 3:14Io
30. 4.2:52 – 5:08Io
situace

4. 5.… - 3:54Ganymedes
7. 5.4:46 - …Io
9. 5.… - 1:29Io
15. 5.… - 3:38Europa
16. 5.1:08 - 3:24Io
situace
22. 5.3:30 - …Europa
23. 5.3:02 - …Io

1. 6.… - 1:41Io
8. 6.1:18 – 3:35Io
situace
8. 6.… - 23:53Ganymedes
9. 6.… - 0:36Europa
15. 6.3:12 - …Io
16. 6.0:27 - 3:10Europa
16. 6.0:41 - 3:52Ganymedes
situace
16. 6.… - 23:58Io
23. 6.3:00 - …Europa
23. 6.23:35 - 1:52Io
situace

K dalšímu trojnásobnému přechodu stínu měsíců přes kotouček Jupitera dojde 12. října 2013 v 5:31 SEČ, nicméně lepší viditelnost bude u úkazu, ke kterému dojde 3. ledna 2014 ve 20:02 SEČ.

Zdroj informací Some interesting celestial events,
NASA Hubble Space Telescope Spots Rare Triple Eclipse on Jupiter,
Jupiter "double shadow" events,
SkyandTelescope.com - Interactive Observing Tools ,
Occult 4,
Jupiter

© 2007–2020 Hvězdárna v Rokycanech a Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Voldušská 721/II, 337 11 Rokycany