Dva satelity se srazily na oběžné dráze

Karel Halíř  |  12. 2. 2009

K naprosto mimořádné srážce mezi komunikačním satelitem Iridium a pravděpodobně již nefunkčním ruským satelitem řady Kosmos, došlo v úterý 10. února 2009 nad severní Sibiří. Bylo to oznámeno den poté a současně bylo oznámeno, že na oběžné dráze kolem Země se vytvořil "mrak" trosek.

Ilustrace

Podle dostupných informací se zdá, že Mezinárodní vesmírná stanice ISS není těmito zbytky po střetu dvou satelitů ohrožena, ale zatím není jisté, zda hrozí nějaké reálné riziko jiným vojenským či civilním satelitům.

"Ke srážce došlo ve výšce 790 kilometrů nad severní Sibiří v úterý kolem poledne Washingtonského času," řekl Nicholas Johnson, vedoucí vědeckého týmu zabývajícího se "kosmickým smetím" při Johnson Space Center v Houstonu. "Americká systém pro sledování vesmírného smetí zaznamenala velké množství trosek z obou objektů."

Jeden ze zdrojů zveřejnil, že bylo sledováno téměř 300 fragmentů, ale Johnson informoval, že zatím nebylo ještě upřesněno, na kolik částí se satelity po střetu rozpadly.

"Bude to chvíli trvat," říká. "Je to velmi, velmi obtížný úkol identifikovat všechny samostatné objekty, především v případě, když jsou blízko u sebe jako nyní, krátce po srážce. Za několik dnů budeme vědět o hodně více. Ten čas je nezbytný, ale už nyní si myslím, že se bude jednat o desítky a možná až stovky samostatných objektů."

Při otázce, který satelit byl vinen, Johnson řekl, "…narazily do sebe navzájem. Žádné letové koridory na oběžné dráze neexistují. Nejsou vytvořena žádná univerzální pravidla a v reálu nikdo přesně neví, co se nachází v cestě jeho satelitu."

Ilustrace

Společnost Iridium satelit LLC provozuje skupinu 66 satelitů, které společně s několika náhradními družicemi, zajišťují celosvětovou satelitní telefonní síť. Kosmická loď, jejíž startovní váha se pohybovala něco nad 670 kg, Zemi obíhala se sklonem vůči rovníku 86,4° ve výšce kolem 780 km. V letech 1997 až 2002 bylo na orbitu dopraveno 95 satelitů řady Iridium, přičemž několik z nich už je dnes nefunkčních.

Zástupci firmy Iridium bezprostředně po kolizi žádné další informace nezveřejnili.

Nicholas Johnson prohlásil, že kolizní úterý bylo skutečně výjimečné. "Nic podobného v takovém rozsahu se ještě nikdy nestalo," řekl. "V minulosti jsme zaznamenali sice již tři další nezaviněné srážky mezi tělesy zařazenými do katalogu objektů, ale ve všech případech se jednalo o nepoměrně menší střety podstatně drobnějších objektů. Tentokrát se ale jedná o relativně velké satelity. Je to poprvé, bohužel."

Pokud jde o hrozbu vyplývající z trosek srážky přítomných na zemské orbitě, řekl Johnson, že NASA uskutečnila bezprostředně po zjištění tohoto problému rychlou analýzu, nakolik vážné je riziko jejich srážky se stanicí ISS. Na Mezinárodní vesmírné stanici nyní pracuje trojčlenná posádka. Komplex obíhá Zemi ve výšce 350 km na dráze se sklonem 51,6° od rovníku. "Jedná se o dva typy rizika: bezprostřední ohrožení a hrozbu dlouhodobou," říká. "Když dojde k podobné velké kolizi, jsou trosky značnou silou vymrštěny jak na vyšší tak i nižší dráhy. Takže jsem přesvědčen o tom, že se s velkou pravděpodobností nějaké jednotlivé úlomky dostaly i na orbity s výškou zasahující do oblasti dráhy ISS. Většina ovšem zůstala podstatně výš v oblasti, kde ke kolizi došlo. Ale znovu opakuji, určité malé množství trosek může procházet i výškou odpovídající orbitě stanice.“

Ilustrace
Předpokládané dráhy úlomků po srážce satelitů. Úlomky nejsou v měřítku. Jedná se o statistický model založený na Gaussovo rozdělení. Snímek připravila společnost Analytical Graphics (agi.com).

"Hned v úterý bylo provedeno vyhodnocení rizik s ohledem na ISS a zjistili jsme, že je jen velice, velice malé. V průběhu času bude postupně docházet k tomu, že i další zbytky roztříštěných satelitů budou klesat na nižší dráhy. U některých k tomu dojde v řádu měsíců, jiné se do nebezpečné oblasti dostanou až po rocích či desetiletích. Všechny větší úlomky budou průběžně sledovány a v nejhorším případě se jim ISS plánovaně vyhne. Problematičtější je to u drobnějších trosek, které nebude možné monitorovat."

Ilustrace
Rozložení úlomků na oběžných drahách okolo Země, zelenou barvou jsou znázorněny úlomky před srážkou, červeně jsou zvýrazněny úlomky, které se dostali na oběžnou dráhu díky srážce satelitů. Snímek připravila společnost Analytical Graphics (agi.com).

Otázka, zda by mohly být ohroženy i jiné družice, je věcí jinou. Johnson k tomu řekl: "…technicky, bezesporu ano. My se nyní pokoušíme spočítat toto riziko. Je to však práce na delší čas a ne na prvních 24 hodin po kolizi. Prvořadé bylo zjistit, jak je na tom ISS a další plánované kyvadlové mise raketoplánu."

Většina pozůstatků po kolizi, jestliže ne všechny, ale nakonec stejně po určité době v řádu několika desetiletí shoří v atmosféře Země.

volně přeloženo z
informace pro zpravodajství CBS
WILLIAM HARWOOD
Další informace:
SpaceWeather.com
iDnes.cz
Aktuálně.cz
Universe Today

© 2007–2020 Hvězdárna v Rokycanech a Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Voldušská 721/II, 337 11 Rokycany