Zpráva o nové kometě Kreutzovy skupiny

Karel Halíř  |  3. 1. 2010

Právě objevená kometa zachycená na snímcích pořízených sondou STEREO-A (NASA) se přiblížila ke Slunci.

Velice dobrý pohled na celou událost nám zprostředkovala sonda Solar and Heliospheric Observatory (SOHO). Připojený obrázek je animací pádu komety do Slunce:

Animace
Animace (z reálných snímků) pádu komety
Zdroj: SpaceWeather.com

Základní otázkou při sledování těchto obrázků bylo – „Přežije kometa toto nebezpečné setkání?“. Odpovědět nám poskytnou pouze další pozorování.

Nově objevená sebevražedná kometa je s největší pravděpodobností jedním ze členů Kreutzovy skupiny – tedy rodiny komet, které se těsně přibližují svou dráhou ke Slunci a nezřídka v něm také končí svůj život. Skupina dostala své jméno podle slavného německého astronoma 19. století, který právě takové komety podrobně studoval. Komety Kreutzovy skupiny tvoří fragmenty po kolizi obřího objektu, k němuž došlo před minimálně 2000 roky. Několik takových fragmentů prochází kolem Slunce každý den a dále se drobí. Většinou jsou však příliš malé na to, abychom je mohli pozorovat. Dnešní úlomek je velkou výjimkou.

Kometu na snímcích, které pořídila kamera Heliospheric Imager na sondě STEREO-A 30. prosince 2009, nalezl při jejich kontrole 2. ledna 2010 australský amatérský astronom Alan Watson.

ZDROJ: http://www.spaceweather.com/ (3. ledna 2010)


© 2007–2020 Hvězdárna v Rokycanech a Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Voldušská 721/II, 337 11 Rokycany