Probouzí se Slunce?

Karel Halíř  |  27. 1. 2010

Rok 2009 skončil konečně alespoň částečně oživenou sluneční aktivitou. Jistě je povzbudivé konstatování, že v prosinci právě skončeného roku se na Slunci skvrny vyskytovaly v plných 22 dnech. Oproti situaci, která nás provázela neobvykla dlouhé období minima, je to úžasný pokrok.

Přehledový záznam průběhu roku 2009 s ohledem na počet dnů se skvrnami v průběhu jednotlivých měsíců můžete vidět na připojeném grafu:

Kopule
Počet dní, ve kterých se na Slunci objevovali skvrny

Proložená černá linie představuje zprůměrňovaný trend časového vývoje skvrnové aktivity. Pokud se tento trend udrží (a většina odborníků věří, že ano) je pravděpodobné, že dlouhodobější období každodenní přítomnost skvrn na slunečním povrchu by mělo začít nejpozději únorem 2011. Dny s nulovým relativním číslem tedy vymizí a minimum sluneční aktivity bude za námi.

Jestliže nás tedy uplynulé dva roky něčemu měly naučit, pak skutečnosti, že Slunce a jeho aktivita je stále velkou neznámou a s našimi současnými znalostmi nepředvídatelnou záležitostí. Buďte proto připraveni na jakékoli překvapení.


© 2007–2020 Hvězdárna v Rokycanech a Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Voldušská 721/II, 337 11 Rokycany