Kvadrantidy 2012

Karel Halíř  |  1. 1. 2012

V průběhu roku 2011 zmizela většina meteorů velkých rojů v jasu měsíčního světla, který byl obvykle v čase jejich maxim blízko úplňku. Taková situace samozřejmě pozorování nepřeje. Před takovým přírodním světelným znečištění neutečeme a slabší meteory jsou beznadějně ztraceny. V letošním roce 2012 by situace měla být v mnoha případech podstatně lepší!

Hned na samém začátku roku 2012 se Země potká s jedním z nejbohatších pravidelných rojů – Kvadrantidami. A pokud si správně vyberete pozorovací interval, nemusí vás letos měsíční světlo vůbec při jeho sledování rušit. Maximum aktivity roje připadá na ranní hodiny (kolem 8. hod SEČ) 4. ledna 2012. To samozřejmě není nejlepší informace, Slunce už v tom čase bude nad obzorem. Ale na druhou stranu je nutné si uvědomit, že dorůstající Měsíc ve středu časně ráno (4. 1. 2012) zapadne kolem 3:30 SEČ a radiant naopak bude před svítáním vystupovat stále výš nad severovýchodní obzor. Tato kombinace nahrává sledování roje v časných ranních hodinách, ideálně v intervalu mezi 3:30 až 6:00 SEČ (od 6. hod se k obzoru už bude blížit vycházející Slunce; 6:00 SEČ; h=-18°).

Dostaneme tedy příležitost sledovat narůstající aktivitu krátce před jejím maximem. Nejvyšší aktivita Kvadrantid by měla dosahovat frekvence blížící se hodnotám dosahovaným známějšími roji Perseid či Geminid. Většinou je uváděna hodnota 40 meteorů za hodinu, případně i o něco více. Pro Evropu však letos nemůžeme takovou frekvenci očekávat. Jasné, modré a středně rychlé (cca 40 km/s) meteory vylétající ze souhvězdí Bootes, blízko rozhraní souhvězdí Pastýře a Draka. Některé z nich protínající od východu na západ velkou část oblohy a navíc některé zanechávající i prachové stopy. Nad Evropou se bohužel letos budou objevovat méně početně. Problém je v tom, že roj je sice aktivní dva dny před a po maximu, ale má obvykle velmi ostrý vrchol, který trvá jen asi hodinu.

Mateřské těleso roje je stále ještě nevyřešenou záhadou. Uvažovalo se, že se jedná o kometu 96P Machholz. Ta se má ke Slunci vrátit v roce 2012. Slunce obíhá s periodou 5.2 let a poslední návrat nastal v roce 2007. V prosinci roku 2003 však přišel známý odborník v oboru meteorů, Peter Jenniskens (NASA Ames Research Center) s hypotézou, že mateřským tělesem roje je s největší pravděpodobností fragment již přes 500 let neexistující komety, který byl toho roku objeven a katalogizován jako planetka pod označením C/2003 EH1.

Nejsou tedy vyloučena překvapení a za jasného počasí bychom se v každém případě měli o pozorování pokusit. O poznání lépe na tom budou pozorovatelé na východním pobřeží Severní Ameriky. Ale problémům se nevyhnou ani tam. Měsíc pro ně totiž zapadne až asi hodinu po maximu aktivity roje. Nějaké meteory roje ale určitě zbudou i na nás. Pokud by sledování roje přálo počasí, určitě si je nenechte uletět!


© 2007–2020 Hvězdárna v Rokycanech a Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Voldušská 721/II, 337 11 Rokycany