Mars v kolizi?

Karel Halíř, Ota Kéhar  |  11. 1. 2008

Malá planetka může 30. ledna 2008 udeřit do jedné z planet sluneční soustavy. Naštěstí tentokrát není jejím cílem Země!
28. prosince 2007 došlo ke zvýšení pravděpodobnosti srážky planetky 2007 WD5 do planety Mars z 1,3 % na 3,9 %.
3. ledna 2008 se na základě dalšího zpřesnění oběžné dráhy planetky pravděpodobnost srážky snížila na 3,6 % (1:28).

Jedná se o planetku s označením 2007 WD5. Toto těleso bylo objeveno 20. listopadu 2007 pozorovací skupinou na Mount Lemon Observatory v Arizoně (USA). Jedná se o planetku náležící svou dráhou do skupiny Amorů, což znamená, že čas od času se dostává blíže ke Slunci než je oběžná dráha Marsu. Například v listopadu 1979 prolétla kolem rudé planety ve vzdálenosti pouhých cca 600 tisíc km.

"Nyní je planetka 2007 WD5 kdesi v polovině cesty mezi Zemí a Marsem a zmenšuje svoji vzdálenost k Marsu rychlostí 45 tisíc km/h", řekl na konci roku 2007 Don Yeomans, manažer Near Earth Object Office z JPL.

Na uměleckém ztvárnění Marsu šipka ukazuje předpokládaný směr průletu planetky 30. ledna 2008. Příčný pruh pak vymezuje oblast, kterou 2007 WD5 projde. Mars tak může ale nemusí planetce stát v cestě (obr. NASA/JPL). Animaci si můžete stáhnout na adrese www.nasa.gov/mov/206962main_Mars_Asteroid_Animation.mov

Budoucí setkání planetky s Marsem okamžitě vzbudilo nebývalý zájem odborníků na nebeskou dynamiku. Z posledních výpočtů vyplývá, že 2007 WD5 prolétne necelých 90 tisíc km od planety. Pravděpodobnost skutečné srážky byla v prvním přiblížení ale i tak poměrně vysoká, 1:75. Odborníci si nemohli být jistější s ohledem na nejistotu dráhy planetky. Pokud by ovšem nepravděpodobná událost střetu planety s tímto nebeským projektilem nastala, došlo by k ní někde v širokém pásu protínajícím severní polokouli planety, kde pracuje vozítko Opportunity.

Na stránkách NEO byla 28. prosince 2007 zveřejněna informace, že pravděpodobnost srážky při kolizi planetky 2007 WD5 s Marsem byla zvýšena z 1,3 % na 3,9 % (zhruba 1:25).
Oblast nejistoty během přiblížení planetky k Marsu představuje nyní 400 000 km dlouhý, velmi úzký elipsoid, který je pouhých 600 km široký. Srážka s Marsem je stále možná, protože planeta Mars se nachází v oblasti nejistoty. Lze předpokládat, že další pozorování planetky může oblast nejistoty zmenšit a případně vyloučit kolizi s Marsem. Pokud by přesto ke srážce došlo, bylo by to 30. ledna 2008 v 11:56 SEČ s nejistotou několika málo minut.

Aktualizovaná oblast nejistoty přiblížení planetky 2007 WD5 k Marsu je zobrazena bílými tečkami. Tenká bílá linka je oběžná dráha Marsu. Modrá čára zobrazuje pohyb středu oblasti nejistoty a lze si ji představit jako nejpravděpodobnější polohu planetky.

Dle serveru NEO došlo během 29. prosince a 2. ledna k dalšímu pozorování planetky 2007 WD5. Tato data byla použita pro zpřesnění oběžné dráhy planetky. Rozsah drah křižujících dráhu Marsu se dále zúžil, zhruba 3krát, a nejpravděpodobnější dráha planetky se mírně vzdálila od planety, což způsobilo mírné snížení pravděpodobnosti srážky na 3,6 % (přibližně 1:28). K pořízení těchto nových dat byl použit 2,4 metrový dalekohled v Novém Mexiku a zprávu oznámil astronom Bill Ryan. Z  výsledků lze usuzovat, že další pozorování nadále zmenšují oblast nejistoty této planetky a postupně dochází k tomu, že tato oblast neprotne planetu Mars a pravděpodobnost srážky se rychle přiblíží k nule.

Aktualizovaná oblast nejistoty přiblížení planetky 2007 WD5. V porovnání s předchozím diagramem je u tohoto použito jemnější měřítko.

"Odhadujeme, že k podobnému dopadu tělesa na planetu Mars dochází průměrně jednou za tisíc let", řekl Steve Chesley, odborník z JPL. "Jestliže by se planetka 2007 WD5 skutečně srazila 30. ledna s Marsem, předpokládáme, že by dopadla rychlostí 48 tisíc km/h a silný náraz by vytvořil kráter o průměru kolem 800 m." Shodou okolností podobný kráter nyní prozkoumává marsovské vozítko Opportunity.

Případná kolize by mohla uvolnit energii o síle tři megatuny. Vědci přirovnávají možný úkaz k dopadu vesmírného tuláka do oblasti Tunguzky (Sibiř, Rusko) v roce 1908. Tehdy k žádnému vytvoření kráteru nedošlo, protože objekt rozdrobila naše atmosféra, takže vůbec nedopadl na zem. I přesto tlaková vlna, kterou průlet tělesa atmosférou vyvolal, zpustošila rozsáhlé území a zničila veškerou vegetaci tamní tajgy. Marťanská atmosféra je mnohem řidší než atmosféra zemská. Proto je o hodně pravděpodobnější, že by se podobný vetřelec dostal v tomto případě až na povrch rudé planety.

Na konci roku 2007 má planetka 2007 WD5 22. mag a promítá se do souhvězdí Býka. Jakmile se z této oblasti vzdálí Měsíc, který je ve fázi blízké úplňku, budou astronomové pokračovat v pozičních měřeních, která dále zpřesní dráhu planetky a především její budoucí trajektorii. Měření poskytla vědcům dostatek dat k tomu, aby zjistili, že planetka není nebezpečná pro Zemi, ale může případně ohrozit Mars.

S ohledem na to, že dráha planetky byla sledována pouze něco málo déle než měsíc, je zde ještě určitá nejistota v přesném určení její budoucí dráhy. "Během dalších pět týdnů doufáme, že se podaří shromáždit další poziční měření, abychom mohli stanovit ještě přesnější trajektorii planetky", říká Yeomans. Nová data pak vyvrátí nebo potvrdí možnost dopadu tělesa na Mars.

Nejpravděpodobnější je, že na konci ledna dojde k těsnému průlet planetky kolem Marsu. Ale pokud by skutečně došlo ke kolizi, mohlo by to znamenat vymrštění velkého množství červeného prachu do atmosféry planety.

Planetka je tělesem s průměrem kolem 45 až 60 m. 2007 WD5 by při kolizi vytvořil kráter o průměru zhruba 1,5 km – při těchto rozměrech by jej bez problémů objevily všechny tři orbitální sondy, které nyní obíhají kolem Marsu (NASA's Mars Odyssey – NASA; Mars Reconnaissance Orbiter a Mars Express - ESA).

Na povrchu Marsu jsou k nalezení pozůstatky po dopadech těles z meziplanetárního prostoru. Tento meteorit o velikosti basketbalového míče objevilo vozítko Oportunity na povrchu rudé planety v lednu roku 2005. (NASA / JPL / Cornell Univ.)

Mars je nyní blízko opozice, z čehož plyne, že naše možnosti jej sledovat jsou optimální (na obloze prakticky celou noc) a také zdánlivý průměr jeho kotoučku je větší něž obvykle. Informace o opozici získáte např. na www stránkách hubblesite.org/newscenter/. V žádném případě ovšem ani tak nečekejte, že by se vám podařilo sledovat nějaký ohňostroj spojený s případnou kolizí, jestliže se budete dívat na planetu svým dalekohledem. Více o možnostech pozorování Marsu naleznete např. na www stránkách Sky&Telescope. Určitě se vyplatí sledovat i vývoj novinek týkajících se planetky 2007 WD5. Nejnovější informace o ní naleznete např. na www stránkách věnovaných blízkozemním planetkám, které provozuje Univerzita v Pize (Itálie): newton.dm.unipi.it.

Oběžné dráhy planety Mars a planetky 2007 WD5 v době případné kolize

© 2007–2020 Hvězdárna v Rokycanech a Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Voldušská 721/II, 337 11 Rokycany