Planetka a Mars se minou

Ota Kéhar  |  11. 1. 2008

Společnost NEO obdržela od své poslední aktualizace množství napozorovaných dat planetky 2007 WD5 od čtyř různých observatoří. Tato nová data vedla k zásadnímu zmenšení oblasti nejistoty během blízkého přiblížení planetky k Marsu 30. ledna 2008. Výsledek není pro nás nikterak příznivý (zejména s ohledem na zajímavost tohoto úkazu a možnost sledování jeho výsledku), pro Mars už vyznívá lépe, pravděpodobnost srážky se totiž dramaticky snížila, přibližně na 0,01 % nebo 1:10 000, což prakticky vylučuje možnou srážku s Marsem.

Animace zobrazuje, jak se za posledních 5 týdnů měnila velikost oblasti nejistoty planetky 2007 WD5 při svém přiblížení k Marsu. Docházelo k tomu díky zpřesňování oběžné dráhy planetky postupným měřením polohy. Jak ukazuje začátek animace, oblast protínala Mars. Oblast nejistoty na všech snímcích animace kromě posledního protíná planetu Mars.

Náš nejlepší odhad nyní předpovídá, že planetka 2007 WD5 prolétne 30. ledna 2008 přibližně ve 13:00 SEČ 26 000 km od středu planety (zhruba 7 poloměrů planety od povrchu). S 99,7 % jistotou můžeme říci, že průlet nebude blíže než 4 000 km od povrchu planety.

Aktualizovaná oblast nejistoty přiblížení planetky 2007 WD5 k Marsu je zobrazena bílými tečkami. Tenká bílá linka je oběžná dráha Marsu. Modrá čára zobrazuje pohyb středu oblasti nejistoty a lze si ji představit jako nejpravděpodobnější polohu planetky.

Sled postupných zpřesňování během posledních několika málo týdnů byl typický i pro předchozí předpovídané srážky, kdy se pravděpodobnost srážky nejdříve zvýšila, aby se posléze prakticky vyloučila. Viz článek Mars v kolizi?

Snímek planetky 2007 WD5 pořízen univerzitním 2,2m dalekohledem na Mauna Kea, Havaj. Planetka je tečka uprostřed zeleného kroužku. Ostatní tečky jsou způsobené kosmickým zářením. Hvězdy jsou zachyceny jako bílé stopy, protože teleskop byl pointován na planetku, která se pohybuje oproti hvězdnému pozadí. (Autoři: Tholen, Bernardi, Micheli s podporou National Science Foundation)

Z počátku je oblast nejistoty velmi rozsáhlá a pravděpodobnost srážky je spíše malá. Jak se oblast nejistoty zužuje, ale stále obsahuje planetu, pravděpodobnost zpočátku roste. Nakonec, jako v tomto případě, se oblast nejistoty zmenší natolik, že již nepřekrývá planetu a tím pravděpodobnost srážky strmě klesá. Toto zvýšení a snížení vypočítaného nebezpečí bylo nápadné v prosinci 2004, kdy planetka 99942 Apophis krátce dosáhla šance 2,7 % srážky se Zemí v dubnu 2029. V každém případě výška a načasování maxima pravděpodobnosti – a následné vyloučení – nemůže být známo, dokud se oblast nejistoty nezmenší natolik, že už neprotíná planetu.

Americká NASA (konkrétně Spaceguard Survey) pokračuje v hledání blízkozemních planetek jako 2007 WD5 ve snaže objevit 90 % těch, které jsou větší než 1 km a které by mohly být potkány během následujících let. U každé objevené planetky je průběžně monitorována pravděpodobnost srážky. Pro planetku 2007 WD5 tyto analýzy ukazují, že v následujícím století nedojde ke srážce s Marsem nebo se Zemí.

Tato postupně se vyvíjející událost a současné výsledky jsou prací velkého množství astronomů z několika observatoří světa.

zpracováno dle SPACE.com

© 2007–2020 Hvězdárna v Rokycanech a Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Voldušská 721/II, 337 11 Rokycany