Hvězdárna Rokycany

Dalekohled
Dalekohled na hvězdárně Rokycany
PlaneWave CDK-20 AstroGraph

Na hvězdárně Rokycany je k dispozici různá astronomická technika, od přenosných, malých dalekohledů až po velký dalekohled v kopuli s průměrem hlavního zrcadla 508 mm. Těmito přístroji je možné pozorovat noční oblohu (Měsíc, planety,dvojhvězdy, hvězdokupy, galaxie, mlhoviny). Přes den lze sledovat skvrny na Slunci. O každém úkazu se dozvíte spoustu zajímavostí, přijďte se podívat.
Z vědecké činnosti nelze zapomenout na systematické pozorování zákrytů, zejména zákrytů hvězd planetkami. Nic vám to neříká? Určitě se u nás dozvíte více.

Ohlédnutí za rokem 2017

Astronomický rok 2017 zájemcům o tento fascinující vědní obor, který nabízí nejen získávání stále nových exaktních informací o vesmíru, ale také úžasné estetické a emocionální zážitky, pro střední Evropu připravil méně zajímavostí než obvykle. O to větším zážitkem se stala úspěšná expedice za úplným zatměním Slunce do USA.

Ale astronomické zajímavosti nás samozřejmě potkaly i doma. Nádhernou podívanou bylo několik těsných vzájemných konjunkcí planet, občas kombinovaných i přiblížením Měsíce v různých fázích. Rok pak zakončila mánie spojená s tzv. superúplňkem.

Astronomii se ale vyplatilo věnovat i pouze teoreticky. Nepřeberné množství stránek na internetu se průběžně stará o přísun nejnovějších objevů. K těm nejžhavějším náleží v roce 2017 první optické detekování zdroje gravitačních vln. Poprvé se podařilo spatřit splynutí dvou neutronových hvězd známých do té doby jen teoreticky pod názvem kilonova. V závěru roku sluneční soustavu krátce navštívila první planetka, která nepochází z našeho systému.

Odborné astronomické aktivity nestagnovaly ani na Hvězdárně Rokycany. Více než čtyřicetičlenná skupina astronomických nadšenců, organizovaná naší hvězdárnou získala během roku 213 pozorování zákrytů hvězd planetkami. Z tohoto počtu bylo hned patnáct měření pozitivních. V plné síle, ve čtvrtém roce své existence, běžel i program astrometrických měření, která jako vedlejší přínos pro hvězdárnu přinesla i její další označení - oficiální mezinárodní kód stanice K61. Nově získaná technika jistě pomůže dalšímu kvalitativnímu posunu i v nadcházejícím období.

Velké změny prodělala i pobočka v Plzni. Hvězdárna v Rokycanech se v pololetí 2016 stala Hvězdárnou v Rokycanech a Plzni a již po necelém prvním roce se podařilo získat pro pobočku mobilní planetárium, pomocí jehož nyní popularizují astronomii především přímo na školách. V závěru roku je dokončován v Plzni výstavní prostor, který bude sloužit návštěvníkům zařízení.

A před námi stojí i další nové výzvy, které přináší rok 2018. Vrcholnou astronomickou událostí bude bezesporu mimořádné úplné zatmění Měsíce, které nás čeká 27. července večer. V ten samý den současně dojde i k výjimečně příznivé opozici Marsu. Jen o několik dnů později si jistě nenechá žádný zájemce o astronomii ujít ani maximum meteorického roje Perseid, které leží velice blízko lunárnímu novu, což vytvoří optimální podmínky pro sledování této mimořádné podívané. A jistě se dočkáme i dalších zajímavých a současně i krásných pozorování, o nichž v tuto chvíli třeba nemáme ani tušení. Pro více informací určitě sledujte naše stránky.


© 2007–2018 Hvězdárna v Rokycanech a Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Voldušská 721/II, 337 11 Rokycany