Hvězdárna Rokycany

Dalekohled
Dalekohled na hvězdárně Rokycany
PlaneWave CDK-20 AstroGraph

Na hvězdárně Rokycany je k dispozici různá astronomická technika, od přenosných, malých dalekohledů až po velký dalekohled v kopuli s průměrem hlavního zrcadla 508 mm. Těmito přístroji je možné pozorovat noční oblohu (Měsíc, planety,dvojhvězdy, hvězdokupy, galaxie, mlhoviny). Přes den lze sledovat skvrny na Slunci. O každém úkazu se dozvíte spoustu zajímavostí, přijďte se podívat.
Z odborné činnosti nelze zapomenout na systematické pozorování zákrytů, zejména zákrytů hvězd planetkami. Nic vám to neříká? Určitě se u nás dozvíte více. S měřením časů zákrytů hvězd tělesy sluneční soustavy má hodně společného i získávání pozic těchto těles. V rámci celosvětové sítě získala Hvězdárna Rokycany mezinátodní označení K 61. Obě pracoviště, v Rokycanech i Plzni jsou zapojena v projektu CEMENT zaměřeném na sledování meteorů. Každou jasnou noc se podaří nějaké padající hvězdy zachytit. Od začátku roku 2020 byla obnovena pozorování sluneční fotosféry ve spolupráci s Astronomickým ústavem AV ČR v Ondřejově.


© 2007–2020 Hvězdárna v Rokycanech a Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Voldušská 721/II, 337 11 Rokycany