Hvězdárna Rokycany

Dalekohled
Dalekohled na hvězdárně Rokycany
PlaneWave CDK-20 AstroGraph

Na hvězdárně Rokycany je k dispozici různá astronomická technika, od přenosných, malých dalekohledů až po velký dalekohled v kopuli s průměrem hlavního zrcadla 508 mm. Těmito přístroji je možné pozorovat noční oblohu (Měsíc, planety, hvězdokupy, galaxie, mlhoviny). Přes den lze sledovat skvrny na Slunci. O každém úkazu se dozvíte spoustu zajímavostí, přijďte se podívat.
Z vědecké činnosti nelze zapomenout na systematické pozorování zákrytů, zejména zákrytů hvězd planetkami. Nic vám to neříká? Určitě se u nás dozvíte více.

Ohlédnutí za rokem 2016

Astronomický rok 2016 zájemcům o tento fascinující vědní obor, který nabízí nejen získávání stále nových exaktních informací o vesmíru, ale také úžasné estetické a emocionální zážitky, nám ve střední Evropě připravil zajímavý přechod planety Merkur přes sluneční disk.

Ale astronomických zajímavostí nás samozřejmě potkalo více. Nádhernou podívanou bylo několik těsných vzájemných konjunkcí planet občas kombinovaných i přiblížením Měsíce v různých fázích. Rok pak zakončila mánie vyvolaná médii spojená s tzv. superúplňkem.

Astronomii se ale dalo věnovat i pouze teoreticky. Nepřeberné množství stránek na internetu se průběžně stará o přísun nejnovějších objevů. Nejinak tomu bylo i v roce 2016. Asi nejzásadnější zprávou se stalo upřesňování informací týkajících se prvního zachycení gravitačních vln.

Odborné astronomické aktivity nestagnovaly ani na Hvězdárně v Rokycanech. Více než čtyřicetičlenná skupina astronomických nadšenců organizovaná naší hvězdárnou získala během roku 177 pozorování zákrytů hvězd planetkami. Z tohoto počtu bylo hned dvacet šest měření pozitivních. V plné síle ve třetím roce své existence běžel i program astrometrických měření, která jako vedlejší přínos pro hvězdárnu přinesla i její další označení - oficiální mezinárodní kód stanice K61. Nově získaná technika jistě pomůže dalšímu kvalitativnímu posunu i v nadcházejícím roce.

Velká změna nastala i po organizační stránce. Hvězdárna v Rokycanech se v pololetí 2016 stala Hvězdárnou v Rokycanech a Plzni, když se od 1. července spojila s bývalou Hvězdárnou a planetáriem Plzeň. Toto splynutí nám dává podstatně více možností, jak dále rozšiřovat popularizační aktivity.

A před námi stojí i další nové výzvy, které přináší rok 2017. Vrcholnou astronomickou událostí bude bezesporu zatmění Slunce 21. srpna. Za tímto mimořádným úkazem ale bude nutno se vydat do USA. Bude tam směřovat, do státu Oregon i naše odborná expedice. Ale jistě se dočkáme i dalších zajímavých a současně i krásných pozorování. Pro více informací určitě sledujte naše stránky.


© 2007–2017 Hvězdárna v Rokycanech a Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Voldušská 721/II, 337 11 Rokycany