Hvězdárna Rokycany

Dalekohled
Dalekohled na hvězdárně Rokycany
PlaneWave CDK-20 AstroGraph

Na hvězdárně Rokycany je k dispozici různá astronomická technika, od přenosných, malých dalekohledů až po velký dalekohled v kopuli s průměrem hlavního zrcadla 508 mm. Těmito přístroji je možné pozorovat noční oblohu (Měsíc, planety,dvojhvězdy, hvězdokupy, galaxie, mlhoviny). Přes den lze sledovat skvrny na Slunci. O každém úkazu se dozvíte spoustu zajímavostí, přijďte se podívat.
Z vědecké činnosti nelze zapomenout na systematické pozorování zákrytů, zejména zákrytů hvězd planetkami. Nic vám to neříká? Určitě se u nás dozvíte více.

Ohlédnutí za rokem 2018

Astronomický rok 2018 zájemcům o tento fascinující vědní obor, který nabízí nejen získávání stále nových exaktních informací o vesmíru, ale také úžasné estetické a emocionální zážitky, pro střední Evropu připravil hned několik neobyčejně zajímavých výzev.

K těm nejpoutavějším samozřejmě patřilo nejdelší úplné zatmění Měsíce 27. července večer, které jsme z našeho území mohli sledovat v jeho plném průběhu. Na tentýž den se shodou okolností strefila i vzácná velká opozice Marsu, což v praxi znamená, že mimořádně jasnou planetu Mars jsme si na noční obloze mohli užívat prakticky celé léto. Zahanbit se v roce 2018 nedal, především díky mimořádně příznivé fázi Měsíce, který byl v novu, ani známý srpnový meteorický roj Perseid. Rok pak zakončila svým příznivým, relativně těsným průletem kolem Země, periodická kometa 46/P-Wirtanen.

Astronomii se ale vyplatilo věnovat i pouze teoreticky. Nepřeberné množství stránek na internetu se průběžně stará o přísun nejnovějších objevů počínaje naším nejbližším okolím a konče na samé periferii známého vesmíru. Takových převratných objevů jakými byly v nedávné době zachycené vzplanutí kilonovy, či průlet extrasolární planetky se sice nekonaly, ale o to plynulejší byl tok drobných informací posouvajících naše poznání vesmíru.

Odborné astronomické aktivity nestagnovaly ani na Hvězdárně Rokycany. Více než čtyřicetičlenná skupina astronomických nadšenců, organizovaná naší hvězdárnou nahlásila během roku 279 jednotlivých pozorování zákrytů hvězd planetkami. Je to sice číslo o něco vyšší než v předešlém roce, ale nijak mimořádně extrémní. To co udělalo z roku 2018 unikát, je počet podílu pozitivních měření. Bylo jich neuvěřitelných 76. V plné síle, v pátém roce své existence, běžel i program astrometrických měření, která jako vedlejší přínos pro hvězdárnu přinesla i její další označení - oficiální mezinárodní kód stanice K61. Nová technika, kterou se podařilo získat jistě pomůže spolupracovníkům z řad astronomů amatérů i v nadcházejícím roce k dalšímu kvalitativnímu posunu ve výše uvedených aktivitách na něž se zaměřujeme.

Pochlubit se je ale na místě ještě jednou akcí, jejíž organizace se ujala Hvězdárna Rokycany. Ve dnech 24. až 28. srpna 2018 se u nás uskutečnilo již 37. setkání ESOP. Akce se zúčastnilo téměř padesát astronomů prakticky z celého světa a stala se současně i jakýmsi oceněním dlouholeté práce hvězdárny na tomto poli astronomického výzkumu.

Velké změny prodělává i pobočka v Plzni. Hvězdárna v Rokycanech se v pololetí 2016 stala Hvězdárnou v Rokycanech a Plzni a již po necelém prvním roce se podařilo získat pro pobočku mobilní planetárium, které již v současné chvíli v plném rozsahu plní svoji popularizační roli na školách celého kraje. V závěru roku začal doznávat výraznou změnu je interiér plzeňské pobočky.

A před námi stojí i další nové výzvy, které přináší rok 2019. Hned na začátku nového roku se můžme těšit na příznivé vzplanutí aktivity meteorického roje Kvadrantid a po něm, 21. ledna, časně ráno na další úplné zatmění Měsíce. Naopak téměř již na závěr roku nás pak bude čekat astronomicý vyvrchol roku, kterým bude vzácný přechod planety Merkur přes sluneční disk 11. 11. Mezitím však si jistě každý zájemce o sledování oblohy najde spoustu možností, které nám obloha pro rok 2019 připravila. A jistě se dočkáme i dalších zajímavých a současně i krásných pozorování, o nichž v tuto chvíli třeba nemáme ani tušení. Pro více informací určitě sledujte naše stránky.


© 2007–2020 Hvězdárna v Rokycanech a Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Voldušská 721/II, 337 11 Rokycany