Slunce > Slunce

Slunce

Slunce Slunce – typická hvězda s průměrnými vlastnostmi na hlavní posloupnosti nacházející se ve středu sluneční soustavy. Skládá se přibližně ze 70 % vodíku (podle hmotnosti) a 28 % helia. Jeho teplota, tlak i hustota vzrůstají směrem ke středu, kde dochází k termonukleárním reakcím a tím i uvolňování energie. Ta je přenášena na povrch klesajícími a stoupajícími oblastmi plazmy. Pokud dosáhne fotosféry, dojde k vyzáření energie do prostoru. Tmavší a chladnější oblasti fotosféry se nazývají sluneční skvrny, místa s vyšší intenzitou magnetického pole. Společně s nimi se vyskytují chromosférické erupce, náhlé a prudké výrony plazmy. Nad fotosférou se nachází chromosféra, zde pozorujeme např. protuberance. Nad chromosférou se nachází koróna.
Pozorování Kdy začalo lidstvo poprvé systematicky pozorovat naši nejbližší hvězdu? Při pozorování Slunce si musíme dávat pozor na náš zrak, sledovat Slunce lze pouze při použití kvalitních slunečních filtrů nebo použít metody nepřímé. A jaké jsou metody při pozorování Slunce? Čeho se vyvarovat, co je nebezpečné? Jaký vědecký význam má pozorování Slunce?
Zajímavosti Dochází ke vzdalování nebo přibližování Měsíce od Země? Co to bude mít za následek? Kdy došlo k prvnímu pozorování úplného zatmění Slunce? Jak dlouho dobu můžeme tento úkaz maximálně pozorovat? Kolik může být zatmění Slunce v jednom roce? Za jak dlouho se opakuje pro jedno místo na Zemi? Jak vypadá povrch Slunce právě v těchto okamžicích. Odpovědi nejenom na tyto otázky získáte v této části stránek.
Zatmění Slunce Méně známé pojmenování téhož úkazu – zákryt Slunce Měsícem, v analogii se zákryty hvězd Měsícem, ke kterým dochází prakticky každý den. Jedná se o úkaz, kdy se Slunce, Měsíc a Země dostanou do jedné přímky. Rovina oběžné dráhy Měsíce je skloněná vzhledem k rovině ekliptiky a tak tento úkaz nastává pouze výjimečně. Napomáhá tomu i skutečnost, že zdánlivý průměr Slunce a Měsíce je téměř stejný. Úplné zatmění Slunce lze pozorovat pouze v těch místech, kam dopadá plný stín Měsíce. Po obou stranách centrální stopy úplného zatmění lze pozorovat částečné zatmění. V průběhu krátké doby úplného zatmění Slunce je možno pozorovat korónu a protuberance. Pokud je Měsíc v blízkosti svého odzemí (apogea), nedosáhne vrchol stínového kužele až na Zemi a nastane prstencové zatmění.

© 2007–2020 Hvězdárna v Rokycanech a Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Voldušská 721/II, 337 11 Rokycany