Zákryty > Zákryty

Zákryty

Definice zákrytu říká „Dočasné úplné nebo částečné zakrytí vzdálenějšího kosmického tělesa bližším tělesem.“ Zákryty lze rozdělit do několika skupin podle zakrývajícího (Měsíc, planetky, planety, ...) a zakrývaného tělesa (hvězdy, planety, ...).

Nejznámějšími a také nejčastějšími jsou zákryty hvězd Měsícem. Jedná se o obdobu zatmění Slunce, pouze v tomto případě je zdroj světla „nekonečně“ daleko. Ve starší literatuře lze najít množství důvodů, proč toto pozorování provádět, nicméně v dnešní době již nemají takovou váhu. Např. díky zákrytům došlo k objevu některých dvojhvězd, v současnosti se ovšem častěji používá velice přesné fotoelektrické měření. Nebo zpřesňování znalostí o nerovnostech měsíčního profilu, zejména díky tzv. tečným zákrytům. Dnes jsou užitečná pouze měření s chybou menší než setiny sekund. Při těchto zákrytech dochází v časovém úseku několika minut i k mnohonásobnému zmizení a objevení hvězdy, takže jde o jistě zajímavý úkaz. Neméně zajímavý je i zákryt otevřené hvězdokupy Plejády.

Zákryt hvězdy Měsícem
Zákryt hvězdy Měsícem
Zákryt Plejád Měsícem
Zákryt Plejád Měsícem

Mezi méně časté úkazy lze zařadit zákryty planet Měsícem. Ještě výjimečněji dochází k vícenásobným zákrytům planet Měsícem, 13. února 2056 nás čeká současný zákryt Merkuru a Marsu Měsícem. O vzácných zákrytech jasných hvězd Měsícem již byla zmínka, ještě vzácnější bývají zákryty hvězd planetami. Tento typ úkazů měl v minulosti velký význam, posloužil v roce 1977 k objevu Uranova prstence nebo v letech 1988, 2002 a 2006 byl využit ke studiu tenké atmosféry Pluta.

Zákryt Venuše Měsícem
Zákryt Venuše Měsícem
Zákryt Marsu Měsícem
Zákryt Marsu Měsícem
Zákryt Jupiteru Měsícem
Zákryt Jupiteru Měsícem
Zákryt Saturnu Měsícem
Zákryt Saturnu Měsícem

Pod pojmem „zákryt Slunce Měsícem“ se skrývá „zatmění Slunce“, pod tímto názvem je úkaz známější a je mu také věnována speciální kapitola Zatmění Slunce.

V dnešní době pravděpodobně jeden z mála typů zákrytů, které mají nespornou astronomickou hodnotu, jsou zákryty hvězd planetkami. Pozorování úkazu a zpracování napozorovaných dat slouží ke zjišťování skutečných rozměrů (ale i tvaru) planetek, ale také ke zjišťování jejich možných satelitů (měsíců). Je k tomu nutné určit čas (absolutní) zmizení a opětovné objevení zakrývané hvězdy s přesností 0,1 sekundy či lepší, v krajním případě postačí určení trvání zákrytu v dané lokalitě. V poslední době jsou velice přínosné předpovědi a následná zpřesnění „v poslední minutě“, což umožňuje naplánovat případnou expedici do vhodných lokalit, aby pás (a tím i profil) byl pokryt co nejlépe a možnosti určení rozměrů a tvaru byly co nejpřesnější.

Zákryt hvězdy planetkou
Tvar planetky získaný různými metodami
a) pozemním dalekohledem (rozlišení 60 km),
b) zákrytem hvězdy planetkou (rozlišení 1 km),
c) kosmickou sondou (rozlišení 15 m)
Zákryt hvězdy planetkou
Zákryt hvězdy planetkou
(ilustrační foto)

© 2007–2020 Hvězdárna v Rokycanech a Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Voldušská 721/II, 337 11 Rokycany