Zákryty > Články > články o zákrytech

Podivuhodná Gonnessia

Ota Kéhar  |  8. 9. 2007

V noci z 18. na 19. května měl dle předpovědi protnout území České republiky stín planetky Gonnessia zakrývající hvězdu o jasnosti 8,1 mag. A  jak to všechno dopadlo?

Mapka Na připojeném obrázku je vidět, kde se měl celý úkaz teoreticky odehrát. Vzhledem k tomu, že při této příležitosti nebylo možno využít služeb mikrobusu H+P Plzeň, mohli do předpovězeného pásu zákrytu odcestovat pouze dva pozorovatelé (K.Halíř a M.Rottenborn). Cestou tam sice nejdřív ve Zdicích přeběhla přes cestu černá kočka (pro ty, kteří vyžadují kompletní informace, běžela zleva doprava) a vzápětí v Králové Dvoře do přední části vozu, naštěstí jen lehce, narazila srnka. Ale i přes tyto nepříjemnosti se podařilo na pozorovací místa poblíž Benátek nad Jizerou a Mladé Boleslavi dojet včas. Bohužel na obou stanovištích bylo pozorování negativní. Jak se zdá, i ta nebohá zvířata se pokoušela (a v druhém případe i s nasazením vlastního života) nás zastavit a donutit k pozorování poblíž Berouna – což, jak se později ukázalo, by bylo to „pravé“ místo. Druhým možným vysvětlením je, že srnka se pouze pokoušela zlikvidovat ředitele jedné nejmenované hvězdárny ležící nad nemocnicí v Rokycanech. Výsledek ohledání vozidla za denního světla by tomu odpovídal, protože jediné poškozené místo (promáčknutý práh) bylo objeveno na pravé straně pod dveřmi spolujezdce.

O pozorování se pokoušeli i další s neméně zajímavými zážitky. Ale vezmeme to postupně od severu k jihu:

  • v Praze J.Mánek zaznamenal na videonahrávce dva poklesy jasnosti zakrývané hvězdy o délce několika desetin sekundy (nedošlo k úplnému zhasnutí hvězdy)
  • v Druztové Z.Brichta zaznamenal zákryt o délce cca 5 sekund a vzápětí ještě jeden o něco kratší
  • v Plzni L.Šmíd zaznamenal na videonahrávce zákryt v délce několika sekund s náhlým zjasněním během poklesu jasnosti na začátku zákrytu
  • a konečně na stanovišti v Plzni na Valše zaznamenal J.Polák pohasnutí hvězdy o cca 1 magnitudu na dobu 5 sekund a D.Větrovcová okamžikové zhasnutí hvězdy s postupným asi pětisekundovým rozsvícením

Se závěry bude nutno vyčkat, až se podaří shromáždit více výsledku. Ale už v tuto chvíli se nabízí minimálně teorie o planetce provázené satelitem nebo o tom, že zakrývaná hvězda je ve skutečnosti dvojhvězdou.

M.Rottenborn pro AI 206

© 2007–2019 Hvězdárna v Rokycanech a Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Voldušská 721/II, 337 11 Rokycany