Zákryty > Návod na pozorování > Návod na pozorování zákrytů

Návod na pozorování

Jak a čím pozorovat?

Zjednodušeně řečeno, tím co máme k dispozici. Pozorování zákrytů hvězd planetkami je nenáročnou pozorovatelskou prací, která neklade mimořádně vysoké nároky na přístrojové vybavení ani čas. To z nich dělá ideální program pro astronomy amatéry a hvězdárny zaměřené na popularizaci astronomie. Na druhé straně pro dosažení úspěchu je nezbytné se této aktivitě věnovat systematicky.

Pozorování zákrytu
Místo pozorování zhruba hodinu před zákrytem.

Co pozorovat?

Nejlépe to, co vám umožňuje vaše přístrojové a materiální vybavení. Potom už si stačí vybrat z předpovědí zákrytů hvězdy, které jsou dostupné vašim možnostem (dalekohledu, kamery), úkazy, které mají dostatečný pokles jasnosti a dostatečně dlouhé trvání. Neméně důležitá je i trasa stínu, jak daleko (či blízko) je vašemu pozorovacímu stanovišti nebo možnostem uspořádat expedici.

Výzva pozorovatelům

S ohledem na vývoj situace, kdy význam řady oblastí spadajících pod širší označení „zákryty hvězd tělesy sluneční soustavy“ pozbývá svoji původní smysluplnost, prakticky samovolně zanikla i velice dobře organizovaná síť pozorovatelů zákrytů hvězd Měsícem. V dnešní době má určitý smysl pro rozvoj poznání v oblasti astronomie měření časů zákrytů hvězd malými tělesy sluneční soustavy. Stále se zvyšující počet a zlepšující se přesnost předpovědí zákrytů hvězd planetkami nás vede k tomu, abychom se pokusili o znovuoživení sítě pozorovatelů. Více se dočtete v přiloženém dokumentu a v případě zájmu se můžete přihlásit.

Kam s pozorováním?

Nejhorší variantou by určitě bylo nechat si jej pro sebe. Zprávu o uskutečněném pozorování (byť s negativním výsledkem, k zákrytu nedošlo) můžete nahlásit na naši hvězdárnu. Pokud máte přístup na internet, lze využít formulář na mpocc.astro.cz/results/report.html a tím se informace dostane do světa.

Vizuální pozorování

Pro vizuální pozorování postačí vhodný dalekohled (průměr objektivu minimálně 150 až 250 mm, záleží na jasnosti zakrývané hvězdy) a stopky (nebo jiný zdroj času), které je možné navázat na přesný časový signál. Neméně důležité (dalo by se říct, k nezaplacení) jsou zkušenosti.

Ve vybavení při vizuálním pozorování nesmí chybět:

 • dostatečně mohutný dalekohled pro spolehlivé sledování zakrývané hvězdy na pevné montáži včetně příslušenství (okuláry, hledáček, ...)
 • příslušná hvězdná mapa pro vyhledání zakrývané hvězdy
 • baterka s červeným neoslňujícím světlem
 • digitální stopky (s větším počtem pamětí), které lze připojit (spouštět, zastavovat) k přijímači časového signálu
 • přijímač časového signálu (DCF77, GPS)
 • podrobná mapa pozorovací oblasti pro přesné určení souřadnic pozorovacího stanoviště nebo spolehlivě fungující přijímač GPS
 • vhodný je diktafon k zaznamenání průběhu pozorování
Visuální pozorování

Pozorování použitím CCD kamery

Pokud někdo vlastní komerční CCD kameru, lze ji také využít. Nebude se ovšem používat v režimu pořizování snímků rychle po sobě, to není dostatečné rychlé. Vypne se hodinový stroj a nechá se „běžet“ hvězdu po čipu vlivem otáčení hvězdné oblohy. Tento způsob umožňuje s dostatečnou přesností určit délku zákrytu, komplikovanější je získání absolutních časů.

Pozorování pomocí CCD
CCD kamera připevněná k dalekohledu
Pozorování pomocí CCD
Snímek pořízeny drift metodou, "pohyb"
hvězdy po čipu, v době zákrytu zmizí

Pozorování použitím televizní kamery

Nejlepší způsob je pozorování s použitím televizní kamery. Samozřejmostí je opět navázání záznamu na časový signál. V tomto případě je možno objektivně dosáhnout maximální přesnosti jak pro určení délky zákrytu, tak pro absolutní časy, které jsou nutné pro spojení s pozorováním ostatních. Jako záznamového zařízení lze použít videorekordér nebo s výhodou videokameru.

Při provádění záznam úkazu kamerou je nutno vybavení rozšířit o další zařízení:

 • videokamera či televizní kamera (videorekordér s kazetou) se zdrojem napájení
 • vkladač časového signálu do nahrávaného obrazu a uzpůsobený přijímač časového signálu
 • veškeré redukce pro připojení kamery k dalekohledu a propojovací kabely
 • zdroj elektrické energie, ať se již jedná o baterii či zajištění možnosti přístupu k síťové zástrčce elektrického proudu (včetně potřebných transformátorů)
Pozorování kamerou

© 2007–2020 Hvězdárna v Rokycanech a Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Voldušská 721/II, 337 11 Rokycany