Zákryty > Co jsou zákryty > Co jsou zákryty

Planetky

Planetka je malé těleso obíhající kolem Slunce, vzhledem k malé hmotnosti většinou nepravidelného tvaru. Ve sluneční soustavě se taková tělesa nacházejí zejména v prostoru mezi Marsem a Jupiterem, tzv. hlavní pás. Řada z nich se nachází i za drahou Neptuna, jiné mohou křížit dráhu Země a dostávat se blíže ke Slunci než naše planeta.

Hlavní pás planetek
Schematické znázornění hlavního pásu planetek
mezi oběžnými drahami Marsu a Jupiteru.

Kdysi byla tato tělesa považována za planety. Když se zjistilo, že se jedná o tělesa ve srovnání se známými planetami velmi malá, začaly být nazývány v angličtině minor planets, česky malé planety, z čehož vzniklo jejich dnešní české označení planetky. Lze se setkat též s původně zavedeným pojmenováním asteroid nebo i se staršími českými, dnes již zastaralými a prakticky nepoužívanými názvy planetoida nebo planetoid. Tato pojmenování měla svůj původ ve vzhledu těchto těles (asteroid - hvězdě podobné, planetoid - podobné planetě).

Podle nejstarší teorie planetky vznikly rozpadem nějaké velké planety, která podle Boodeovy řady měla existovat mezi Marsem a Jupiterem. Celková hmotnost všech planetek (objevených i dosud neobjevených) však není taková, že by to vystačilo na pořádnou planetu. Podle současné teorie se jedná o planetesimály, jejichž akrece na planetu byla předčasně ukončena zřejmě gravitačním vlivem Jupiteru.

Počet planetek

První planetka byla objevena 1. ledna 1801 na palermské hvězdárně Giuseppem Piazzim a dostala jméno Ceres. Jedná se zároveň o objekt s největším průměrem obíhajícím mezi drahami Marsu a Jupitera. Od srpna 2006 byla zařazena do nové kategorie těles sluneční soustavy, mezi tzv. trpasličí planety. Další planetky byly postupně objevovány v následujících letech, (2) Pallas v roce 1802, (3) Juno v 1804, (4) Vesta v 1807, (5) Astraea v roce 1845.

Počet katalogizovaných planetek se mění každý měsíc. Nejlepší přehled dá statistika Minor Planet Center nebo česky na stránkách Astronomia (statistika), která každým měsícem přináší aktuální údaje o počtu planetek. K 19. srpnu 2008 bylo zaznamenáno a dráha spočtena pro celkem 421 373 planetek, z toho bylo 190 281 planetek očíslováno, 154 242 pozorováno ve více než jedné opozice a 76 850 planetek sledováno pouze v jedné opozici. Ke stejnému dni bylo pojmenováno 14 698 planetek.
Jejich počet však neustále rychle roste.

Návštěvy u planetek

Z tohoto nepředstavitelného množství planetek se kosmická sonda dostala pouze k několika z nich. V následující tabulce je jejich výčet:

Kosmická sonda   Označení planetky     Rok pozorování   Snímek
Galileo (951) Gaspra 1991 Gaspra
(243) Ida 1993 Ida
NEAR (253) Mathilde 1997 Mathilde
(433) Eros 2001 Eros
Deep Space 1 (9969) Braille 1999 Braille
Hayabusa (25143) Itokawa 2005 Itokawa
Stardust (5535) Annefrank 2002 Annefrank
Rosetta (2867) Šteins 2008 Šteins

A co budoucí mise?

Je vidět, že z celkového počtu planetek se jich zatím podařilo navštívit velice nepatrné množství a situace do budoucna se rozhodně dramaticky lišit nebude. I z tohoto důvodu je pozorovaní zákrytů hvězd planetkami jeden ze vhodných způsob, jak lze napomoci při zjišťování skutečných rozměrů a tvaru těchto těles sluneční soustavy.

Kosmická sonda   Označení planetky     Datum průzkumu  
Rosetta
(start březen 2004)
(21) Lutetia 2010
Dawn
(start září 2007)
(4) Vesta 2011
(1) Ceres 2015
(2) Pallas ?

© 2007–2019 Hvězdárna v Rokycanech a Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Voldušská 721/II, 337 11 Rokycany